Previous
Next

Định vị thương hiệu

Tùy thuộc vào điểm mạnh, nguồn lực của từng doanh nghiệp mà chúng ta có cách định vị khác nhau. Cơ sở của định vị là sự khác biệt. Doanh nghiệp cần sáng suốt để chọn vị trí của mình trong tâm trí người tiêu dùng so với các đơn vị cạnh tranh. Trong quá trình định vị phải nhất quán và trung thành, không thể thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn mà phải dài hạn. Ví dụ một hình ảnh thương hiệu cao cấp không thể dành cho giới bình dân và ngược lại.

Quản trị thương hiệu - Lý thuyết và thực tiễn

Sách “Quản trị Thương hiệu: Lý thuyết và thực tiễn” gồm nhiều nội dung liên quan xây dựng và quản lý thương hiệu, hướng dẫn cách thức xây dựng thương hiệu, kết hợp với những ví dụ và tình huống minh họa từ tầm nhìn chiến lược thương hiệu đến hoạt động cụ thể.

Kiến thức

Thiết kế thương hiệu

Thiết kế thương hiệu là việc lựa chọn các yếu tố thương hiệu một cách hợp lý nhằm tăng nhận thức của công chúng đối với thương hiệu, vừa tạo thương hiệu có ý nghĩa  đối với sản phẩm. Các yếu tố chính của  thương hiệu bao gồm: tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu hàng hóa, logo, biểu…

- Xem bài viết -

Sách

Danh mục những đầu sách hay

Những đầu sách tiêu biểu đáng được quan tâm và tìm đọc: Hành vi người tiêu dùng-thấu hiểu và vận dụng; Quản trị Thương hiệu-Lý thuyết và thực tiễn; Advanced Brand Management; Strategic Positioning; Brand leadership; Building strong brands; Brand Portfolio Strategy.

- Xem bài viết -

Tư vấn

Tư vấn chiến lược

Thông qua đánh giá thị trường, khách hàng, đối thủ và tình hình thương hiệu, Chúng tôi làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và các phòng ban xây dựng chiến lược thương hiệu như: Xác định tầm nhìn thương hiệu, sứ mạng và các chỉ tiêu; Xây dựng định vị thương hiệu, tạo sự khác biệt; Thiết…

- Xem bài viết -