AMABRANDS

Amabrand được thiết lập nhằm mục tiêu:  Phổ biến kiến thức hiện đại về marketing và thương hiệu; Đào tạo và huấn luyện về marketing và thương hiệu; Tăng cường ứng dụng phát triển thương hiệu  trong cộng đồng doanh nghiệp.

Image

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản

Chi tiết →
Image

Thương hiệu ngành dịch vụ

Thương hiệu ngành dịch vụ 

Chi tiết →
Image

Thương hiệu doanh nghiệp

Thương hiệu doanh nghiệp

Chi tiết →
Image

Thương hiệu địa phương

Thương hiệu địa phương

Chi tiết →

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo tại Amabrands.com

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Các bài viết mới nhất về tư vấn, đào tạo và xây dựng thương hiệu của Amabrands.com

Image

Nghiên cứu marketing ứng dụng

Để quản lý thương hiệu, phát triển sản phẩm mới hoặc kiểm tra tình hình sức khỏe thương hiệu, doanh nghiệp phải thực hiện nghiên cứu marketing, thu thập thông tin  liên quan khách hàng, kênh…


Xem tiếp →

Image

Các giải pháp gia tăng tài sản thương hiệu

Để quản lý tài sản thương hiệu, các doanh nghiệp cần hiểu rõ tài sản thương hiệu của doanh nghiệp liên quan những yếu tố nào và cần áp dụng các phương pháp khác nhau mang tính chiến…


Xem tiếp →

Image

Chiến lược thương hiệu và kế hoạch thực hiện của các phòng ban

Để xây dựng thương hiệu thành công không chỉ dựa vào phòng Marketing, mà còn có sự tham gia của các phòng ban từ lãnh đạo đến nhân viên, trong đó mỗi bộ phận cần nắm vững chiến…


Xem tiếp →

Image

Xây dựng và quản lý thương hiệu dịch vụ

Việc xây dựng thương hiệu là làm sao khách hàng nhận biết, lưa chọn và trung thành thương hiệu của doanh nghiệp. Trong ngành dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp liên quan không chỉ những yếu tố…


Xem tiếp →

Image

Hành vi khách hàng và chiến lược thương hiệu

Trong thị trường cạnh tranh, công ty  thường giải quyết những vấn đề như : Lãnh đạo công ty cần hiểu khách hàng nhằm đề ra chiến lược kinh doanh như chọn thị trường, loại khách…


Xem tiếp →

Image

Xây dựng và quản lý thương hiệu dịch vụ

Việc xây dựng thương hiệu là làm sao khách hàng nhận biết, lưa chọn và trung thành thương hiệu của doanh nghiệp. Trong ngành dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp liên quan không chỉ những yếu tố hữu…


Xem tiếp →

Image

Kiểm tra, đánh giá sức khỏe thương hiệu

Đánh giá sức khỏe thương hiệu “Brand health” là phuơng pháp cơ bản để duy trì thương hiệu. Thông qua kiểm tra, giúp công ty tái định vị thương hiệu, tăng cường quản lý thương hiệu. Đánh giá…


Xem tiếp →

Image

Xây dựng thương hiệu nội bộ

Để xây dựng thương hiệu dài hạn, có chiều sâu, các doanh nghiệp thành công thường xây dựng thương hiệu từ nội bộ bên trong hướng đến khách hàng bên ngoài. Thương hiệu bên trong doanh nghiệp…


Xem tiếp →

  MENU