AMABRANDS

Image

ĐÀO TẠO

Dựa trên nhu cầu marketing và thương hiệu trong doanh nghiệp, Amabrand cập nhật kiến thức hiện đại, phát triển các chương trình  đào tạo chuyên sâu và ứng dụng cho các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

Chi tiết →
Image

TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU

Xây dựng thương hiệu phải dựa trên tầm nhìn thương hiệu công ty và thấu hiểu khách hàng để định vị, xây dựng chiến lược, quảng bá, đánh giá và quản lý thương hiệu. Các hoạt động này phải…

Chi tiết →
Image

THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Bên cạnh đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, Chúng tôi hỗ trợ phát triển thương hiệu địa phương thông qua đào tạo, hội thảo, tư vấn cho các tỉnh, thành phố, qua đó thu hút các loại khách hàng địa phương; gia…

Chi tiết →

SÁCH CHUYÊN ĐỀ

Hành Vi Người Tiêu Dùng - Thấu Hiểu Và Vận Dụng

Hành Vi Người Tiêu Dùng - Thấu Hiểu Và Vận Dụng

Câu chuyện "Làm thế nào bán lược cho nhà Sư" đã trở nên phổ biến nhưng nếu chúng ta chưa biết gì khi nghe tình huống này sẽ cảm…

Chi tiết →
Quản Trị Thương Hiệu - Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Quản Trị Thương Hiệu - Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Từ trước đến nay, tài liệu về quản trị thương hiệu khá nhiều nhưng quy trình và cách thức xây dựng thương hiệu chưa rõ ràng nên các doanh…

Chi tiết →
Phát triển thương hiệu quốc gia và địa phương

Phát triển thương hiệu quốc gia và địa phương

Phát triển thương hiệu quốc gia cũng như địa phương đã phổ biến toàn cầu và mang lại những thay đổi nhanh…

Chi tiết →

Giới thiệu về Tác giả

Giới thiệu về Tác giả


Chi tiết →

Image

ĐÀO TẠO

Image

Để quản lý thương hiệu, phát triển sản phẩm mới hoặc kiểm tra tình hình sức khỏe thương hiệu, doanh nghiệp phải thực hiện nghiên cứu marketing, thu thập thông tin  liên quan khách hàng, kênh…

Xem tiếp →

Image

Để quản lý tài sản thương hiệu, các doanh nghiệp cần hiểu rõ tài sản thương hiệu của doanh nghiệp liên quan những yếu tố nào và cần áp dụng các phương pháp khác nhau mang…

Xem tiếp →

Image

 

Để xây dựng thương hiệu thành công không chỉ dựa vào phòng Marketing, mà còn có sự tham gia của các phòng ban từ lãnh đạo đến nhân viên, trong đó…

Xem tiếp →

Image

Việc xây dựng thương hiệu là làm sao khách hàng nhận biết, lưa chọn và trung thành thương hiệu của doanh nghiệp. Trong ngành dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp liên quan không chỉ những…

Xem tiếp →

Image

Trong thị trường cạnh tranh, công ty  thường giải quyết những vấn đề như : Lãnh đạo công ty cần hiểu khách hàng nhằm đề ra chiến lược kinh doanh như chọn thị trường, loại khách…

Xem tiếp →

Image

Việc xây dựng thương hiệu là làm sao khách hàng nhận biết, lưa chọn và trung thành thương hiệu của doanh nghiệp. Trong ngành dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp liên quan không chỉ những yếu…

Xem tiếp →

Image

Đánh giá sức khỏe thương hiệu “Brand health” là phuơng pháp cơ bản để duy trì thương hiệu. Thông qua kiểm tra, giúp công ty tái định vị thương hiệu, tăng cường quản lý thương hiệu. Đánh giá…

Xem tiếp →

Image

Để xây dựng thương hiệu dài hạn, có chiều sâu, các doanh nghiệp thành công thường xây dựng thương hiệu từ nội bộ bên trong hướng đến khách hàng bên ngoài. Thương hiệu bên trong doanh nghiệp…

Xem tiếp →

  MENU