Chiến lược thương hiệu và kế hoạch thực hiện của các phòng ban  1914 lượt xem

 

Để xây dựng thương hiệu thành công không chỉ dựa vào phòng Marketing, mà còn có sự tham gia của các phòng ban từ lãnh đạo đến nhân viên, trong đó mỗi bộ phận cần nắm vững chiến lược thương hiệu tổng thể, xác định mục tiêu và định hướng hành động của các thành viên nhằm đóng góp việc duy trì và phát triển thương hiệu bền vững.

Lợi ích sau khóa học

  • Chiến lược thương hiệu có tính khả thi cao;
  • Mỗi phòng ban hiểu rõ cách tổ chức đội ngũ nhân viên đóng góp vào thương hiệu;
  • Đảm bảo sự thống nhất trong chiến lược thương hiệu và định hướng hoạt động của mọi bộ phận trong doanh nghiệp;
  • Lãnh đạo doanh nghiệp cùng phòng marketing dễ dàng phân công, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các phòng ban khi xây dựng thương hiệu;
  • Tất cả các phòng ban hiểu rõ lợi ích khách hàng và đóng góp vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ.

 

Đối tượng tham gia:

  • Lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Cán bộ nhân viên phòng marketing, bán hàng;
  • Những cán bộ, nhân viên quan trọng các phòng ban như: Sản xuất, HR, RD, Thu mua.

 

 Phương pháp học tập

  • Thảo luận và phân tích trên những mô hình thực tế của doanh nghiệp.
  • Học tập kết hợp thực hành và được tư vấn thực hiện.liên quan doanh nghiệp

 

Nội dung khóa học  (3 ngày, 6 buổi)

ĐĂNG KÝ