Kiểm tra, đánh giá sức khỏe thương hiệu  2206 lượt xem

Đánh giá sức khỏe thương hiệu “Brand health” là phuơng pháp cơ bản để duy trì thương hiệu. Thông qua kiểm tra, giúp công ty tái định vị thương hiệu, tăng cường quản lý thương hiệu. Đánh giá sức khỏe thương hiệu bao gồm đo lường lòng trung thành, mức nhận biết, khả năng liên tưởng, hành vi và thái độ của khách hàng đối với thương hiệu công ty và thương hiệu đối thủ cạnh tranh.

Lợi ích sau khóa học

 • Xác định được thông tin thị trường cần thu thập và phương pháp thu thập;
 • Các phòng ban và lãnh đạo công ty có nguồn thôn tin cập nhật về thương hiệu;
 • Hạn chế những rủi ro đối với thương hiệu;
 • Có nguồn thông tin để thay đổi chiến lược thương hiệu kịp thời;
 • Có giải pháp tái định vị thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh.
 • Kiểm soát được tình hình thương hiệu liên quan sản phẩm, dịch vụ và kênh phân phối.

Đối tượng tham gia

 • Lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Cán bộ nhân viên phòng marketing, bán hàng;
 • Những cán bộ, nhân viên các phòng ban như: Sản xuất, HR, RD, thu mua, tài chính.

Phương pháp học tập

 • Thảo luận và phân tích trên những mô hình thực tế của doanh nghiệp.
 • Học tập kết hợp thực hành và được tư vấn thực hiện liên quan doanh nghiệp.

Nội dung khóa học (2 ngày)

ĐĂNG KÝ