Nghiên cứu marketing ứng dụng  2357 lượt xem

Để quản lý thương hiệu, phát triển sản phẩm mới hoặc kiểm tra tình hình sức khỏe thương hiệu, doanh nghiệp phải thực hiện nghiên cứu marketing, thu thập thông tin  liên quan khách hàng, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh. Quá trình này liên quan hệ thống báo cáo, xử lý dự liệu và ứng dụng thực tiễn. 

Mục tiêu  khóa học

Cung cấp cho học viên những hiểu biết thiết thực nhất và kỹ năng ứng dụng để sau khi tham gia, ứng viên có đủ khả năng bắt tay vào công việc thực hiện nghiên cứu marketing cho doanh nghiệp như: thực hiện nghiên cứu tại siêu thị, kênh phân phôi, hệ thống cửa hàng, đối thủ cạnh tranh, kiểm tra tình hình thương hiệu thông qua thực hành các phương pháp khảo sát trực tiếp, phỏng vấn nhóm, quan sát,.;. Cách xây dựng các dạng bảng câu hỏi; Phương pháp chọn mẫu; Cách xử lý dữ liệu qua phần mềm SPSS, thực hiện báo cáo cho lãnh đạo,…

Nội dung chương trình

 

Chương trình huấn luyện được thiết kế dựa trên nghiên cứu marketing kết hợp ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp và điều chỉnh theo loại hình hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ.

 Nội dung chính chương trình:

Module 1:  Nguyên cứu marketing và ứng  dụng trong doanh nghiệp

Module 2:  Thiết lập hệ thống quản lý các nguồn thông tin

Module 3:  Thấu hiểu khách hàng và mô hình 7P

Module 4: Các phương pháp nghiên cứu  marketing

Module 5:  Cách thức xây dựng các loại bảng câu hỏi

Module 6:  Chọn mẫu nghiên cứu

Module 7: Thực hành phân mềm SPSS và phân tích kết quả

Module 8:  Lập báo cáo và trình bày dự án nghiên cứu marketing liên quan doanh nghiệp.  

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Lãnh đạo các phòng ban.
  • Cán bộ nhân viên phòng marketing,bán hàng, chăm sóc khách hàng, bảo hành, nghiên cứu và phát triển..

Phương pháp giảng dạy

  •  Thảo luận và thực hành liên quan trực tiếp doanh nghiệp của người học.
  •  Phần thực hành, thảo luận nhóm, đóng vai chiếm phần lớn thời gian huấn luyện.
  •  Giảng viên viên giảng dạy kết hợp tư vấn giải pháp ứng dụng.

Thời gian khóa học :  3 ngày (8 tiết/ ngày)

ĐĂNG KÝ