Xây dựng thương hiệu nội bộ  1992 lượt xem

Để xây dựng thương hiệu dài hạn, có chiều sâu, các doanh nghiệp thành công thường xây dựng thương hiệu từ nội bộ bên trong hướng đến khách hàng bên ngoài. Thương hiệu bên trong doanh nghiệp liên quan đến tất cả những khía cạnh trong mối quan hệ giữa nhân viên và công ty, liên quan đến chính sách và ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược thương hiệu.

Lợi ích sau khóa học

  • Xác định được những cản trở liên quan các phòng ban ảnh hưởng đến thương hiệu;
  • Lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức nhân viên phục vụ khách hàng hiệu quả;
  • Tạo điều kiện cán bộ, nhân viên làm việc sang tạo, nỗ lực phục vụ khách hàng;
  • Tăng cường lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức;
  • Tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc khoa học, tăng tính năng động của cán bộ nhân viên.

Đối tượng tham gia:

  • Lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Cán bộ nhân viên phòng marketing, bán hàng;
  • Những cán bộ, nhân viên các phòng ban như: Sản xuất, HR, RD, thu mua, tài chính.

Phương pháp học tập

  • Thảo luận và phân tích trên những mô hình thực tế của doanh nghiệp.
  • Học tập kết hợp thực hành và được tư vấn thực hiện.liên quan doanh nghiệp

Nội dung khóa học  (2 ngày)

ĐĂNG KÝ