Giới thiệu về Tác giả


Giới thiệu về Tác giả

Về giáo dục:

TS Bùi Văn Quang học tại đại học tại ĐH Kinh Tế Đà Nẵng, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh tế TP. HCM và thực hiện luận án tiến sĩ về lĩnh vực thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam tại ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (2004-2008).

Về kinh nghiệm thực tiễn:

TS Quang trải qua nhiều năm kinh nghiệm với các chức vụ cao cấp tại các công ty đầu tư nước ngoài, nguyên giám đốc marketing Uni-President Group, trực tiếp thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường toàn quốc, xây dựng và quản lý các nhãn hàng, phát triển thương hiệu trong kênh phân phối. Đồng thời, TS. Quang nguyên là trưởng Bộ môn Marketing trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM. 

Hiện nay, Tác giả tham gia giảng dạy chương trình đại học và cao học tại các tỉnh thành phố, đào tạo về thương hiệu cho các doanh nghiệp và hỗ trợ thương hiệu địa phương cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 

Giới thiệu về Tác giả
  MENU