Các giải pháp gia tăng tài sản thương hiệu  2241 lượt xem

Để quản lý tài sản thương hiệu, các doanh nghiệp cần hiểu rõ tài sản thương hiệu của doanh nghiệp liên quan những yếu tố nào và cần áp dụng các phương pháp khác nhau mang tính chiến lược làm gia tăng tài sản thương hiệu nhanh chóng. Nhiều công ty mới ra đời trong thời gian ngắn nhưng họ ứng dụng các giải pháp đa dạng giúp gia tăng tài sản thương hiệu nhiều lần, thậm chí giá trị tài sản thương hiệu cao hơn những công ty khác đã kinh doanh lâu đời.  

Lợi ích sau khóa học

  • Xác định được các yếu tố liên quan tài sản thương hiệu;
  • Mỗi phòng ban hiểu rõ cách tổ chức hoạt động để gia tăng tài sản thương hiệu;
  • Giúp giá trị tài sản thương hiệu của doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng ngoài lợi nhuận;
  • Đảm bảo sự thống nhất đối với chiến lược thương hiệu và định hướng hoạt động của mọi thành viên.
  • Tạo điều kiện tài sản thương hiệu được quản lý và tăng trưởng bền vững.

Đối tượng tham gia:

  • Lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Cán bộ nhân viên phòng marketing, bán hàng;
  • Những cán bộ, nhân viên các phòng ban như: Sản xuất, HR, RD, thu mua, tài chính.

 Phương pháp học tập

  • Thảo luận và phân tích trên những mô hình thực tế của doanh nghiệp.
  • Học tập kết hợp thực hành và được tư vấn thực hiện.liên quan doanh nghiệp

Nội dung khóa học  (2 ngày)

ĐĂNG KÝ