Hành vi khách hàng và chiến lược thương hiệu  2023 lượt xem

Trong thị trường cạnh tranh, công ty  thường giải quyết những vấn đề như : Lãnh đạo công ty cần hiểu khách hàng nhằm đề ra chiến lược kinh doanh như chọn thị trường, loại khách hàng, phân khúc nào để đầu tư; đội ngũ bán hàng hiểu rõ hành vi khách hàng giúp tìm kiếm khách hàng dễ dàng; đội ngũ tiếp thị chưa thực hiện hoạt động quảng cáo, khuyến mãi hiệu quả; các phòng ban chưa hiểu hết những lợi ích khách hàng để đáp ứng; doanh nghiệp chưa thấu hiểu khách hàng để xây dựng thương hiệu. Khóa huấn luyện hành vi khách hàng nhằm cung cấp cho cán bộ nhân viên công ty hiểu được khách hàng để tăng cường đáp ứng khách hàng, xây dựng thương hiệu thành công.

Mục tiêu khóa học

  • Lãnh đạo công ty hiểu khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Giúp cán bộ nhân viên ở các phòng ban hướng hoạt động dựa trên lợi ích khách hàng.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động marketing cũng như xây dựng và quản lý thương hiệu.

Nội dung chương trình

Chương trình huấn luyện  được thiết kế dựa trên hành vi khách hàng kết hợp ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp và điều chỉnh theo loại hình hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ. Nội dung chính chương trình:

Module 1:  Lợi ích khách hàng và vai trò các phòng ban

Module 2:  Mô hình hành vi khách hàng và hoạt động doanh nghiệp

Module 3:  Quy trình mới về mua hàng của khách hàng

Module 4:  Hành vi và tâm lý của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ

Module 5:  Các loại môi trường ảnh hưởng hành vi và thái độ khách hàng

Module 6:  Ứng dụng hành vi khách hàng đối với marketing Mix(mô hình 4P hoặc 7P)

Module 7:  Ứng dụng hành vi khách hàng đối với chiến lược thương hiệu

Module 8:  Ứng dụng hành vi khách hàng trong quản lý thương hiệu

Đối tượng tham gia

  • Ban giám đốc công ty;
  • Giám đốc các bộ phận bán hàng, marketing, R&D, sản xuất, nhân sự, XNK;
  • Đội ngũ nhân viên bán hàng và tiếp thị

Phương pháp giảng dạy

  • · Thảo luận và thực hành liên quan trực tiếp doanh nghiệp của người học.

ĐĂNG KÝ