SÁCH CHUYÊN ĐỀ


Hành Vi Người Tiêu Dùng - Thấu Hiểu Và Vận Dụng

Hành Vi Người Tiêu Dùng - Thấu Hiểu Và Vận Dụng

Câu chuyện "Làm thế nào bán lược cho nhà Sư" đã trở nên phổ biến nhưng nếu chúng ta chưa biết gì khi nghe tình huống này sẽ cảm…

Chi tiết →
Quản Trị Thương Hiệu - Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Quản Trị Thương Hiệu - Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Từ trước đến nay, tài liệu về quản trị thương hiệu khá nhiều nhưng quy trình và cách thức xây dựng thương hiệu chưa rõ ràng nên các doanh…

Chi tiết →
Phát triển thương hiệu quốc gia và địa phương

Phát triển thương hiệu quốc gia và địa phương

Phát triển thương hiệu quốc gia cũng như địa phương đã phổ biến toàn cầu và mang lại những thay đổi nhanh…

Chi tiết →

Giới thiệu về Tác giả


Image

Giới thiệu về Tác giả


Chi tiết →

  MENU